منوی دسته بندی

برنامه ی امتحانات سراسری بهمن 1399 و نحوه ی ثبت نام در شعبه ی همدان

هنرجویانی که قصد شرکت در آزمون را دارند به موارد ذیل توجه فرمایند:

در پایان برای تک تک شما عزیزان آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.