منوی دسته بندی

برنامه ی امتحانات سراسری خرداد ماه 1400 و نحوه ی ثبت نام در شعبه ی همدان

هنرجویانی که قصد شرکت در آزمون را دارند به موارد ذیل توجه فرمایند:

توجه::: با مساعدت و پیگیری شعبه ی همدان، حق الثبت دوره های متفرقه در آزمون های مقدماتی و متوسط از یکصد و بیست هزار تومان به نود و پنج هزار تومان و دوره های خوش، عالی و ممتاز نیز از یکصد و چهل و دو هزار تومان به یکصد و پانزده هزار تومان کاهش یافت.

توجه::: با مساعدت و پیگیری شعبه ی همدان، حق الثبت دوره های متفرقه در آزمون های تحریری از یکصد و بیست هزار تومان به نود و پنج هزار تومان کاهش یافت.

در پایان برای تک تک شما عزیزان آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.