منوی دسته بندی

جذب مدرس در انجمن خوشنویسان همدان

انجمن خوشنویسان همدان در نظر دارد با توجه به نیاز خود نسبت به جذب مدرس تخصصی جهت کلاس های تحریری و همچنین مدرس جهت آموزش سایر خطوط با شرایط ذیل اقدام نماید.

شرایط عمومی:

1.متقاضیان لازم است ضمن مطالعه ی دقیق شرایط قید شده در سایت انجمن خوشنویسان همدان، حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 6 تیر ماه 1401 نسبت به تکمیل فرم زیر و بارگذاری مدارک مربوطه اقدام نمایند.

2.صرف ارائه ی تقاضای تدریس به منزله ی پذیرش متقاضی به عنوان مدرس نخواهد بود، و انجمن خوشنویسان با توجه به نیاز خود و اولویت بندی متقاضیان، نسبت به جذب مدرس اقدام خواهد نمود.

3.با توجه به عدم برگزاری آزمون مدرسی توسط دفتر مرکزی ، عزیزانی که فاقد کارت مدرسی از انجمن خوشنویسان ایران هستند، موظفند در اولین آزمون مدرسی پیش رو شرکت نموده و ادامه همکاری ایشان در زمینه ی آموزش، مشروط به قبولی در آزمون فوق می باشد.

4.پس از تکمیل فرم و بارگذاری مدارک مربوطه حتما روی گزینه ی “”تایید و ارسال”” کلیک کنید و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت درخواست پیامکی مبنی بر دریافت تقاضا برای متقاضی ارسال میگردد. در صورت عدم دریافت پیامک با شماره 09180580311 تماس حاصل فرمایید.

شرایط متقاضیان تدریس تحریری::

شرایط متقاضیان تدریس دوره های مقدماتی تا ممتاز:

فرم زیر را با دقت پر کرده سپس روی گزینه تایید و ارسال کلیک نمایید.

متقاضی صرفا مجاز به انتخاب یکی از رشته های فوق می باشد.
Click or drag a file to this area to upload.
متقاضیان خط تحریری حداقل گواهینامه ی ممتاز و متقاضیان تدریس با قلم الزاما فوق ممتاز
Click or drag a file to this area to upload.
متقاضیان تدریس تحریری در صورت داشتن گواهینامه ی پیشرفته در اولویت انتخاب خواهند بود
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.