منوی دسته بندی

مهلت ارسال آثار هفتمین دوره ی جشنواره خوشنویسی وقف تا 24 خرداد ماه 1400 تمدید شد.

معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین و انجمن خوشنویسان قزوین برگزار می کنند:

 

هفتمین جشنواره فرهنگی هنری وقف چشمه ی همیشه جاری در بخش خوشنویسی

محور های جشنواره:
استفاده از آیات قرآن کریم، احادیث، اشعار و دل نوشته های شاعران در خصوص موضوع وقف و انفاق
بخشی از موضوعات ذکر شده در سایت جشنواره به آدرس https://qazvin.oghaf.ir موجود می باشد.

 

بخش های جشنواره:
نستعلیق، شکسته نستعلیق ، نسخ و ثلث

شرایط برگزاری جشنواره و ارسال آثار:

جوایز منتخبین نستعلیق و شکسته نستعلیق:

به 10 نفر برگزیده رشته های نستعلیق و شکسته نستعلیق هر نفر مبلغ چهل میلیون ریال

به 10 نفر تقدیری رشته های نستعلیق و شکسته نستعلیق هر نفر  مبلغ پنج میلیون ریال

جوایز منتخبین نسخ و ثلث:

به 5 نفر برگزیده رشته های نسخ و ثلث هر نفر مبلغ چهل میلیون ریال

به 5 نفر تقدیری رشته های نسخ و ثلث هر نفر مبلغ پنج میلیون ریال

آدرس دبیرخانه: قزوین بلوار شهید باهنر، جنب فرماندهی نیروی انتظامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین،، 09123827828

ایمیل جشنواره جهت ارسال تصویر آثار: qazvinvaghffestival@gmail.com