منوی دسته بندی
بینال خوشنویسی نماز

بینال خوشنویسی نماز

بینال خوشنویسی نماز بینال خوشنویسی نماز با 72 اثر  از خطوط نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث که توسط هنرمندان خوشنویس همدان خلق شده است در روز سه شنبه بیست…