منوی دسته بندی

جشنواره استانی نماز برگزیدگان خود را شناخت

نفرات برتر جشنواره استانی هنرهای تجسمی و خوشنویسی نماز معرفی شدند. فراخوان این دوره از جشنواره در دو بخش هنرهای تجسمی و خوشنویسی در اوایل آذرماه 1399 منتشر و بخش…