منوی دسته بندی

فراخوان جشنواره استانی خوشنویسی “بانوی بهشت”

فراخوان جشنواره استانی خوشنویسی “بانوی بهشت” منتشر شد جشنواره استانی خوشنویسی بانوی بهشت اهداف::: ارج نـــهـــادن به مــقــام خــانــواده و مادر گسترش فعالیت های هنری با رویکردهای دینی ارج نهــادن…

هنرواره ملی خوشنویسی “مشق سرخ”

فراخوان هنرواره ملی خوشنویسی “مشق سرخ” منتشر شد هنرواره ملی خوشنویسی “مشق سرخ” با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ عاشورایی،  گسترش فعالیت هنری با رویکردهای دینی و ارج نهادن به…