منوی دسته بندی
عصر شعر ساعت دلتنگی

فراخوان سوگواره ساعت دلتنگی

فراخوان اولین عصر شعر “ساعت دلتنگی” منتشر شد فراخوان بخش خوشنویسی عصر شعر “ساعت دلتنگی” معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی همدان عصر شعر “ساعت دلتنگی” را در بخش های شعر، دلنوشته،…