منوی دسته بندی

جشنواره ملی هنر حبیب

جشنواره ملی “هنر حبیب” با موضوع سردار سلیمانی فراخوان داد دبیر جشنواره “هنر حبیب” گفت: این جشنواره ملی برای دریافت آثار هنری و ادبی خلق شده با موضوع سردار شهید…