منوی دسته بندی

هنرواره ملی خوشنویسی “مشق سرخ”

فراخوان هنرواره ملی خوشنویسی “مشق سرخ” منتشر شد هنرواره ملی خوشنویسی “مشق سرخ” با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ عاشورایی،  گسترش فعالیت هنری با رویکردهای دینی و ارج نهادن به…