منوی دسته بندی

جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز

جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز برگزار می شود ستاد برگزاری کنگره ملی استاد سید محمدحسین شهریار، جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز با موضوع اشعار استاد شهریار را برگزار می نماید….