منوی دسته بندی

مسابقه ملی خوشنویسی کوکب هدایت برگزیدگان خود را شناخت

هنرمندان همدانی در مسابقه ملی خوشنویسی کوکب هدایت خوش درخشیدند سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خوزستان از برگزاری مراسم اختتامیه مسابقه ملی خوشنویسی با نام «کوکب هدایت» با محوریت آموزه‌های…