منوی دسته بندی
فراخوان جشنواره خوشنویسی استانی عدالت قلم

فراخوان جشنواره استانی خوشنویسی “عدالت قلم”

فراخوان جشنواره استانی خوشنویسی “عدالت قلم” منتشر شد جشنواره استانی خوشنویسی عدالت قلم اهداف:::  توسعه فرهنگ با زبان هنر،  معرفی استعداد های خوشنویسی ،ایجاد رقابت و پویایی در جهت خلق…

نمایشگاهی به بزرگی یک شهر در همدان

نمایشگاهی به بزرگی یک شهر در همدان رئیس انجمن خوشنویسان شعبه همدان در گفتگو با ایسنا گفت: با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان و انجمن خوشنویسان همدان،…

خوشنویسی در آیینه گردشگری

بام همدان میزبان دومین رویداد خوشنویسی در آیینه گردشگری با مشارکت انجمن خوشنویسان همدان و شرکت سیاحتی علیصدر و به منظور معرفی هنر و به طور ویژه هنر خوشنویسی به عموم جامعه،…

معلمان هنرمند

جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند

نتایج برگزیدگان جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند اعلام شد نخستین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند کشور در شیراز با معرفی برگزیدگان رشته های مختلف به کار خود پایان داد. در…

گردشگری علیصدر

خوشنویسی در آئینه گردشگری

تلفیق گردشگری و خوشنویسی به زیبایی های غار علیصدر افزود با مشارکت انجمن خوشنویسان همدان و شرکت سیاحتی علیصدر و به منظور معرفی هنر و به طور ویژه هنر خوشنویسی…