منوی دسته بندی

جشنواره هنرهای تجسمی فجر

فراخوان سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر “سیزدهمين جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر” اهداف جشنواره: تشویق هنرمندان به سمت شیوه‌های معاصر خلق آثار در بستر هنرهای تجسمی. معرفی و نمایش نمونه‌هایی…