منوی دسته بندی

ثبت نام و ارسال آثار به جشنواره ی نماز

ثبت نام و ارسال اثر جشنواره در این صفحه با نحوه ی ثبت نام در سایت انجمن خوشنویسان همدان و همچنین نحوه ی ارسال آثار برای جشنواره استانی نماز آشنا…